Support
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Disclaimer

 

Op deze website van Infradax zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend. Infradax staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Infradax aanvaardt verder geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Infradax wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. Infradax respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van www.infradax.nl. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Infradax de inhoud van www.infradax.nl over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Infradax. Op www.infradax.nl en op de Algemene Voorwaarden & Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.