Support
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Privacyverklaring

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Infradax B.V. (wij) gevestigd aan de Fortranweg 8, 3821BK te Amersfoort. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 30178100. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verkregen hebben via de websites www.infradax.nl, nlinfr-brazhdani.savviihq.com/com-oud, www.infradax.fr en www.infradax.de. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met jouw persoons-/bedrijfsgegevens.
Infradax BV verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Infradax BV wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

 

Wanneer verzamelt Infradax BV (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer een bezoeker informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.
Infradax BV verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact, per mail of telefonisch, met je te kunnen opnemen wanneer dit nodig is
  • Om goederen en diensten te kunnen leveren aan je of het bedrijf waar je werkt
  • Voor het uitvoeren van een kredietcheck
  • Het overmaken/ontvangen van betalingen
  • Voor het sturen van (credit)facturen, orderbevestigingen of pakbonnen
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

 

Welke (persoons)gegevens verwerkt Infradax BV?
Infradax BV verzamelt contactgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Infradax BV, kan Infradax BV aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s).
We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

 

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
Infradax BV verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van organisaties. Ook heeft Infradax BV gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen. Na een aanvraag van een van onze diensten/producten wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.
Infradax BV kan ook andere verkeers- en locatiegegevens opslaan teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.
Infradax BV maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie beleid.

 

Derde ontvangers
Binnen Infradax BV worden persoonsgegevens uitgewisseld. Infradax BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen jouw persoons-/bedrijfsinformatie niet aan derden verkopen en verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder uw toestemming. Alleen wanneer dit noodzakelijk is, en met jouw toestemming, om jouw bestelling af te kunnen handelen. Ook kan het zijn dat wij deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als websitebezoeker en/of klant van Infradax heeft u het recht om uw persoons-/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevens die wij van je hebben. Ten slotte heb je recht dat jouw gegevens worden overgedragen. Dit wil zeggen dat als je naar een andere organisatie gaat, dat wij jouw gegevens aan hen moeten geven als je hier toestemming voor geeft.
Je kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoons-/bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar:

 

Infradax BV
+31 (0)33 789 00 33
Fortranweg 8
3821 BK Amersfoort
hello@infradax.nl

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via hello@infradax.com om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Infradax BV niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

 

Beveiliging
Infradax BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Infradax BV schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Infradax BV is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

 

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via hello@infradax.com.

 

Wijziging van Privacy Statement
Infradax BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.